Kontakt

mgr inż. Konrad Zaciera
Kierownik Zakładu Ocen Technicznych
22 769 33 80
mgr inż. Robert Śliwiński
Z-ca Kierownika Zakładu Ocen Technicznych
22 769 33 80
mgr Beata Wojtasiak
Specjalista
22 769 33 80
mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Mroczko
Starszy Specjalista KG PSP
dr inż. Karolina Chmiel
Specjalista
22 769 33 81
inż. Rafał Noske
Specjalista
22 769 32 59
mgr inż. Natalia Michałowska
Specjalista
22 769 33 99
 inż. Rafał Trzmiel
Specjalista
22 769 33 99
Zakład Ocen Technicznych pracuje w godzinach 7.30 – 15.30.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów.
  2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adres e mail iod@cnbop.pl. lub telefonicznie 22-769-33-63
  3. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.
  5. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia komunikacji.
  6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).