liczba zrealizowanych przedsięwzięć 752
liczba uczestników20850
Liczba wydanych certyfikatów 7658
liczba wydanych zaświadczeń 6440

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru
liczba edycji58
liczba uczestników 1956

Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego
liczba edycji 26
liczba uczestników 554

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych
liczba edycji 24
liczba uczestników 802

Szkolenie dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
liczba edycji24
liczba uczestników 476

Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 20
liczba uczestników 438

Oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja i konserwacja
liczba edycji 21
liczba uczestników 374

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 15
liczba uczestników 246

Szkolenie z zakresu prawidłowego sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
liczba edycji 15
liczba uczestnikó313

Szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
liczba edycji 88
liczba uczestników 2782