liczba zrealizowanych przedsięwzięć 491
liczba uczestników 12547
Liczba wydanych certyfikatów 6089
liczba wydanych zaświadczeń 3377

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru
liczba edycji 44
liczba uczestników 1499

Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego
liczba edycji 19
liczba uczestników 430

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych
liczba edycji 18
liczba uczestników 420

Szkolenie dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
liczba edycji19
liczba uczestników 401

Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 16
liczba uczestników 368

Oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja i konserwacja
liczba edycji 14
liczba uczestników 280

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 9
liczba uczestników 170

Szkolenie z zakresu prawidłowego sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
liczba edycji 9
liczba uczestników 187

Szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
liczba edycji 39
liczba uczestników 1120