liczba zrealizowanych przedsięwzięć 392
liczba uczestników 11441
Liczba wydanych certyfikatów 5333
liczba wydanych zaświadczeń 2874

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru
liczba edycji 37
liczba uczestników 1310

Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego
liczba edycji 17
liczba uczestników 399

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych
liczba edycji 16
liczba uczestników 378

Szkolenie dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
liczba edycji 16
liczba uczestników 363

Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 13
liczba uczestników 288

Oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja i konserwacja
liczba edycji 11
liczba uczestników 204

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 7
liczba uczestników 137

Szkolenie z zakresu prawidłowego sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
liczba edycji 7
liczba uczestników 151

Szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
liczba edycji 27
liczba uczestników 699