liczba zrealizowanych przedsięwzięć 722
liczba uczestników19249
Liczba wydanych certyfikatów 7368
liczba wydanych zaświadczeń 6060

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru
liczba edycji57
liczba uczestników 1897

Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego
liczba edycji 25
liczba uczestników 533

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych
liczba edycji 23
liczba uczestników 485

Szkolenie dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
liczba edycji24
liczba uczestników 476

Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 19
liczba uczestników 411

Oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja i konserwacja
liczba edycji 20
liczba uczestników 356

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 15
liczba uczestników 246

Szkolenie z zakresu prawidłowego sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
liczba edycji 14
liczba uczestników 302

Szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
liczba edycji 87
liczba uczestników 2702