liczba zrealizowanych przedsięwzięć 422
liczba uczestników 11861
Liczba wydanych certyfikatów 5495
liczba wydanych zaświadczeń 2869

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru
liczba edycji 39
liczba uczestników 1360

Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego
liczba edycji 17
liczba uczestników 399

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych
liczba edycji 16
liczba uczestników 378

Szkolenie dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
liczba edycji 17
liczba uczestników 374

Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 14
liczba uczestników 318

Oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja i konserwacja
liczba edycji 12
liczba uczestników 227

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 8
liczba uczestników 155

Szkolenie z zakresu prawidłowego sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
liczba edycji 8
liczba uczestników 166

Szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
liczba edycji 30
liczba uczestników 809