liczba zrealizowanych przedsięwzięć 599
liczba uczestników 16929
Liczba wydanych certyfikatów 6900
liczba wydanych zaświadczeń 4922

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru
liczba edycji 51
liczba uczestników 1692

Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego
liczba edycji 22
liczba uczestników 476

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych
liczba edycji 20
liczba uczestników 446

Szkolenie dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
liczba edycji21
liczba uczestników 437

Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 18
liczba uczestników 394

Oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja i konserwacja
liczba edycji 17
liczba uczestników 321

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 12
liczba uczestników 222

Szkolenie z zakresu prawidłowego sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
liczba edycji 12
liczba uczestników 250

Szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
liczba edycji 70
liczba uczestników 2439