liczba zrealizowanych przedsięwzięć 458
liczba uczestników 12224
Liczba wydanych certyfikatów 5890
liczba wydanych zaświadczeń 3061

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru
liczba edycji 42
liczba uczestników 1451

Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego
liczba edycji 18
liczba uczestników 415

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych
liczba edycji 17
liczba uczestników 395

Szkolenie dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
liczba edycji18
liczba uczestników 384

Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 15
liczba uczestników 346

Oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja i konserwacja
liczba edycji 13
liczba uczestników 251

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 9
liczba uczestników 170

Szkolenie z zakresu prawidłowego sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
liczba edycji 9
liczba uczestników 187

Szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
liczba edycji 33
liczba uczestników 918