liczba zrealizowanych przedsięwzięć 661
liczba uczestników18378
Liczba wydanych certyfikatów 7151
liczba wydanych zaświadczeń 5600

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru
liczba edycji56
liczba uczestników 1827

Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego
liczba edycji 24
liczba uczestników 520

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych
liczba edycji 22
liczba uczestników 474

Szkolenie dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
liczba edycji23
liczba uczestników 459

Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 19
liczba uczestników 411

Oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja i konserwacja
liczba edycji 19
liczba uczestników 345

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej
liczba edycji 14
liczba uczestników 246

Szkolenie z zakresu prawidłowego sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
liczba edycji 14
liczba uczestników 281

Szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
liczba edycji 82
liczba uczestników 2567