Liczba dotychczas zrealizowanych projektów - 51

Projekt nr 1

Doskonalenie systemu certyfikacji i dopuszczenia do stosowania sprzętu ratowniczego wykorzystywanego w Państwowej Straży Pożarnej - w ramach zadania badawczego nr SP-2 pn. Rozwój organizacyjnych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym objętego Programem Wieloletnim PW-004 Ministra Gospodarki
Tytuł projektu
Doskonalenie systemu certyfikacji i dopuszczenia do stosowania sprzętu ratowniczego wykorzystywanego w Państwowej Straży Pożarnej - w ramach zadania badawczego nr SP-2 pn. Rozwój organizacyjnych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym objętego Programem Wieloletnim PW-004 Ministra Gospodarki
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
Zespół autorski
1) kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa
2) Andrzej Nasiorowski
3) mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
4) mł. bryg. mgr inż. Jerzy Prasuła
Lata realizacji
2005
Jednostka wiodąca
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Jednostka współpracująca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 2

Trudno zapalne wyroby włókiennicze ograniczające zagrożenia pożarowe w obiektach zabytkowych - etap 1: "Opracowanie metodologii oceny zagrożenia, stwarzanego przez włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz"
Tytuł projektu
Trudno zapalne wyroby włókiennicze ograniczające zagrożenia pożarowe w obiektach zabytkowych - etap 1: "Opracowanie metodologii oceny zagrożenia, stwarzanego przez włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz"
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
Zespół autorski
st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
Lata realizacji
2005
Jednostka wiodąca
Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych Łódź
Jednostka współpracująca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 3

Metoda i aparatura do badania hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz poduszek pneumatycznych do podnoszenia i uszczelniania - w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/09/2005 pn. Metoda i aparatura testowa w zakresie produktów, procesów i bezpieczeństwa technicznego objętego Programem Wieloletnim PW-004 Ministra Gospodarki
Tytuł projektu
Metoda i aparatura do badania hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz poduszek pneumatycznych do podnoszenia i uszczelniania - w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/09/2005 pn. Metoda i aparatura testowa w zakresie produktów, procesów i bezpieczeństwa technicznego objętego Programem Wieloletnim PW-004 Ministra Gospodarki
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
2) st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
3) mgr inż. Robert Czarnecki
4) mł. bryg. mgr inż. Jerzy Prasuła
Lata realizacji
2005 - 2007
Jednostka wiodąca
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Jednostka współpracująca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 4

Trudno zapalne wyroby włókiennicze ograniczające zagrożenia pożarowe w obiektach zabytkowych - etap 2: "Określenie systemu postępowania podczas wyposażania obiektów zabytkowych we włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz"
Tytuł projektu
Trudno zapalne wyroby włókiennicze ograniczające zagrożenia pożarowe w obiektach zabytkowych - etap 2: "Określenie systemu postępowania podczas wyposażania obiektów zabytkowych we włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz"
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
Lata realizacji
2006
Jednostka wiodąca
Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych Łódź
Jednostka współpracująca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 5

Metoda impregnacji elementów obudowy drewnianej, zastosowanej w KS "Wieliczka" do materiału trudnozapalnego z wykorzystaniem solanki pełnonasyconej o zawartości NaCl powyżej 300 g/dm3 H2O
Tytuł projektu
Metoda impregnacji elementów obudowy drewnianej, zastosowanej w KS "Wieliczka" do materiału trudnozapalnego z wykorzystaniem solanki pełnonasyconej o zawartości NaCl powyżej 300 g/dm3 H2O
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
Zespół autorski
Sylwester Suchecki
Lata realizacji
2006
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 6

Zwiększenie efektywności systemu reagowania interwencyjnego na zdarzenia niepożądane poprzez określenie kierunków doskonalenia i rozwoju technicznego wyposażenia jednostek ratowniczych - w ramach zadania badawczego nr SP-2 pn. Rozwój organizacyjnych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym objętego Programem Wieloletnim PW-004 Ministra Gospodarki
Tytuł projektu
Zwiększenie efektywności systemu reagowania interwencyjnego na zdarzenia niepożądane poprzez określenie kierunków doskonalenia i rozwoju technicznego wyposażenia jednostek ratowniczych - w ramach zadania badawczego nr SP-2 pn. Rozwój organizacyjnych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym objętego Programem Wieloletnim PW-004 Ministra Gospodarki
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
Zespół autorski
mł. bryg. mgr inż. Jerzy Prasuła
Lata realizacji
2006
Jednostka wiodąca
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Jednostka współpracująca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 7

Wyposażenie laboratorium w stanowisko do badania wskaźnika czasu zadziałania RTI tryskaczy
Tytuł projektu
Wyposażenie laboratorium w stanowisko do badania wskaźnika czasu zadziałania RTI tryskaczy
Lata realizacji
2006
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 8

Algorytm oprogramowania CZK w zakresie: kreatora planów reagowania kryzysowego, komunikatora kryzysowego, procedur reagowania i zarządzania kryzysowego
Tytuł projektu
Algorytm oprogramowania CZK w zakresie: kreatora planów reagowania kryzysowego, komunikatora kryzysowego, procedur reagowania i zarządzania kryzysowego
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Jerzy Prasuła
2) Maria Kędzierska
3) inż. Katarzyna Włodarczyk
Lata realizacji
2007
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 9

Opracowanie metod badań oraz stanowisk i aparatury do badania niezawodności hydrantów zewnętrznych i pomp pożarniczych oraz kontroli parametrów sieci hydrantowych - w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/07/2006 pn. Metoda i aparatura testowa w zakresie produktów, procesów i bezpieczeństwa technicznego objętego Programem Wieloletnim PW-004 Ministra Gospodarki
Tytuł projektu
Opracowanie metod badań oraz stanowisk i aparatury do badania niezawodności hydrantów zewnętrznych i pomp pożarniczych oraz kontroli parametrów sieci hydrantowych - w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/07/2006 pn. Metoda i aparatura testowa w zakresie produktów, procesów i bezpieczeństwa technicznego objętego Programem Wieloletnim PW-004 Ministra Gospodarki
Zespół autorski
1) bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
2) mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
3) st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Lata realizacji
2007 - 2008
Jednostka wiodąca
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Jednostka współpracująca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 10

Opracowanie metod badań trwałości hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz budowa stanowiska do badań trwałościowych z uwzględnieniem możliwości monitorowania parametrów pracy narzędzi podczas badań - w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/09/2006 pn. Metoda i aparatura testowa w zakresie produktów, procesów i bezpieczeństwa technicznego objętego Programem Wieloletnim PW-004 Ministra Gospodarki
Tytuł projektu
Opracowanie metod badań trwałości hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz budowa stanowiska do badań trwałościowych z uwzględnieniem możliwości monitorowania parametrów pracy narzędzi podczas badań - w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/09/2006 pn. Metoda i aparatura testowa w zakresie produktów, procesów i bezpieczeństwa technicznego objętego Programem Wieloletnim PW-004 Ministra Gospodarki
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
2) st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Lata realizacji
2007 - 2008
Jednostka wiodąca
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Jednostka współpracująca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 11

Określenie granicznych warunków użytkowania śmigłowców w systemie operacji z wysokich budynków - w ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez MNiSW
Tytuł projektu
Określenie granicznych warunków użytkowania śmigłowców w systemie operacji z wysokich budynków - w ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez MNiSW
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
2) st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
3) mgr inż. Robert Czarnecki
Lata realizacji
2007 - 2009
Jednostka wiodąca
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Jednostka współpracująca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 12

Badania nad otrzymaniem ekologicznego, biodegradowalnego środka zwilżającego, zwiększającego skuteczność akcji ratowniczo-gaśniczych i podnoszącego bezpieczeństwo powszechne kraju - w ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez MNiSW
Tytuł projektu
Badania nad otrzymaniem ekologicznego, biodegradowalnego środka zwilżającego, zwiększającego skuteczność akcji ratowniczo-gaśniczych i podnoszącego bezpieczeństwo powszechne kraju - w ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez MNiSW
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Bożenna Porycka
2) mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska
3) mgr Katarzyna Radwan
4) mgr Michał Łudzik
5) Sylwester Suchecki
6) Zdzisław Borkowski
7) Wincenty Trzaskowski
Lata realizacji
2007 - 2010
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Jednostka współpracująca
1) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
2) Politechnika Poznańska

Projekt nr 13

Badania nad opracowaniem dwufunkcyjnego urządzenia gaśniczego mgłowego zapobiegającego wystąpieniu zjawiska rozgorzenia w obiektach zabytkowych i przyczyniającego się do podniesienia bezpieczeństwa powszechnego kraju - w ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez MNiSW
Tytuł projektu
Badania nad opracowaniem dwufunkcyjnego urządzenia gaśniczego mgłowego zapobiegającego wystąpieniu zjawiska rozgorzenia w obiektach zabytkowych i przyczyniającego się do podniesienia bezpieczeństwa powszechnego kraju - w ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez MNiSW
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
Zespół autorski
st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
Lata realizacji
2007 - 2010
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 14

Metody badawcze oraz urządzenia do badania pneumatycznych poduszek podnoszących przeznaczonych dla służb ratowniczych działających w systemie bezpieczeństwa powszechnego
Tytuł projektu
Metody badawcze oraz urządzenia do badania pneumatycznych poduszek podnoszących przeznaczonych dla służb ratowniczych działających w systemie bezpieczeństwa powszechnego
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
2) mł. bryg. mgr inż. Jerzy Prasuła
3) mgr inż. Robert Czarnecki
Lata realizacji
2007 - 2010
Jednostka wiodąca
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Jednostka współpracująca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 15

Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS
Tytuł projektu
Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Zespół autorski
1) bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
2) dr inż. Tomasz Popielarczyk
3) st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
Lata realizacji
2007 - 2014
Jednostka wiodąca
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Centrum Badań Kosmicznych PAN
3) Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
4) Politechnika Poznańska
5) Politechnika Warszawska MEiL
6) Wojskowa Akademia Techniczna
Cel projektu
Przełamanie szeregu barier technologicznych i stworzenie demonstratora systemu oferującego nową jakość działań w sytuacjach kryzysowych. Demonstrator PROTEUS stanie się podstawą do stworzenia systemu używanego w przyszłości przez wszystkie służby ratownicze. System pozwoli na błyskawiczne rozpoznanie sytuacji, bieżące śledzenie jej rozwoju i szybkie podjęcie działań ratowniczych, co poskutkuje ograniczeniem rozmiarów kryzysu oraz zwiększeniem bezpieczeństwa poszkodowanych i ratowników, którzy znajdą się w jego zasięgu.

Projekt nr 16

Koncepcja funkcjonowania Regionalnego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego
Tytuł projektu
Koncepcja funkcjonowania Regionalnego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Jerzy Prasuła
2) mgr inż. Anna Kołodziej-Saramak
3) mgr inż. Tomasz Sowa
Lata realizacji
2008
Jednostka wiodąca
Instytut Lotnictwa

Projekt nr 17

Procedury wykrywania eksploatacyjnych usterek ratowniczych narzędzi hydraulicznych - w ramach zadania badawczego nr SP-4 „Procedury i badania prenormatywne w zakresie produktów, procesów i bezpieczeństwa technicznego
Tytuł projektu
Procedury wykrywania eksploatacyjnych usterek ratowniczych narzędzi hydraulicznych - w ramach zadania badawczego nr SP-4 „Procedury i badania prenormatywne w zakresie produktów, procesów i bezpieczeństwa technicznego
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Jerzy Prasuła
2) mgr inż. Robert Czarnecki
Lata realizacji
2008
Jednostka wiodąca
Instytut Lotnictwa
Jednostka współpracująca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Projekt nr 18

Cell Broadcast for public warning - w ramach projektu finansowanego z UE
Tytuł projektu
Cell Broadcast for public warning - w ramach projektu finansowanego z UE
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mgr inż. Paweł Stępień
Zespół autorski
1) bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
2) mgr inż. Anna Kołodziej-Saramak
3) mł. bryg. mgr inż. Jerzy Prasuła
4) kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa
5) mgr inż. Tomasz Sowa
Lata realizacji
2008 - 2009
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Jednostka współpracująca
1) Komenada Główna Państwowej Straży Pożarnej
2) Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Projekt nr 19

Modułowy system testowania stabilności pojazdów specjalnych z wysoko umiejscowionym środkiem ciężkości - w ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez MNiSW
Tytuł projektu
Modułowy system testowania stabilności pojazdów specjalnych z wysoko umiejscowionym środkiem ciężkości - w ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez MNiSW
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Sural
2) mgr inż. Maciej Gloger
3) inż. Katarzyna Włodarczyk
Lata realizacji
2009 - 2011
Jednostka wiodąca
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) HYDROMEGA Sp. z o. o.

Projekt nr 20

Technologia zmniejszenia zagrożenia wywołanego niekontrolowanym uwalnianiem substancji niebezpiecznych
Tytuł projektu
Technologia zmniejszenia zagrożenia wywołanego niekontrolowanym uwalnianiem substancji niebezpiecznych
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Adam Majka
Zespół autorski
1) bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
2) dr inż. Adam Majka
3) mł. bryg. mgr inż. Bożenna Porycka
4) mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska
5) st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Lata realizacji
2010 - 2013
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
2) HYDROMEGA Sp. z o. o.
3) Wojskowa Akademia Techniczna
4) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Projekt nr 21

Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP
Tytuł projektu
Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Józef Szmitkowski
Zespół autorski
1) mgr inż. Anna Kołodziej-Saramak
2) mgr inż. Paweł Stępień
3) dr inż. Tomasz Popielarczyk
4) mgr inż. Tomasz Sowa
5) mgr inż. Agnieszka Ponichtera
6) Mirosław Nejman
7) Sławomir Sabała
8) Jarosław Borysewicz
Lata realizacji
2011 - 2013
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
2) AM Technologies Polska Sp. z o. o.

Projekt nr 22

Opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska
Zespół autorski
1) mgr Katarzyna Radwan
2) mł. bryg. mgr inż. Bożenna Porycka
3) Ewa Pietraszek
4) mgr Michał Łudzik
5) David Levai
Lata realizacji
2011 - 2013
Jednostka wiodąca
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) P.P.H. ,,CHEMKONFEKT"

Projekt nr 23

Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG
Tytuł projektu
Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Adam Majka
Zespół autorski
1) st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
2) mł. bryg dr inż. Rafał Porowski
3) Wojciech Rudy
4) Monika Nagrodzka
5) mgr inż. Jan Kielin
Lata realizacji
2011 - 2013
Jednostka wiodąca
Wojskowa Akademia Techniczna
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Akademia Obrony Narodowej
3) PRODUS S.A.
4) SPECOPS Sp. z o. o.

Projekt nr 24

Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych
Tytuł projektu
Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mgr inż. Łukasz Pastuszka
Zespół autorski
1) st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
2) mgr inż. Leszek Jurecki
3) mgr inż. Robert Czarnecki
4) dr inż. Jacek Roguski
5) mgr Bartłomiej Połeć
6) dr inż. Adam Majka
Lata realizacji
2011 - 2014
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
3) Politechnika Łódzka
4) Uniwersytet Medyczny w Łodzi
5) Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
6) ARLEN S.A.
7) TEXA s.c. Jakub i Kazimierz Targalski
Cel projektu
Opracowanie technologii nowoczesnych ochron osobistych służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych oraz zweryfikowanie ich funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz ergonomii.

Projekt nr 25

Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)
Tytuł projektu
Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Dorota Szułczyńska
Zespół autorski
1) mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska
2) mgr Katarzyna Radwan
3) mgr Michał Łudzik
4) mł. bryg. mgr inż. Bożenna Porycka
Lata realizacji
2011 - 2014
Jednostka wiodąca
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Delta Rescue
3) Zakład Pracy Chronionej – Przedsiębiorstwo PHU. „LESTER”
4) Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
5) AMZ-KUTNO Sp. z o. o.
6) Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Cel projektu
Dokonanie optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi.

Projekt nr 26

Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne
Tytuł projektu
Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne
Kierownik
bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
Zespół autorski
1) Maria Kędzierska
2) mgr Bartłomiej Połeć
3) mgr inż. Paweł Stępień
4) dr inż. Tomasz Popielarczyk
5) mgr inż. Ewa Sobór
6) mgr inż. Agnieszka Ponichtera
7) mgr inż. Anna Banulska
Lata realizacji
2012 - 2015
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Akademia Obrony Narodowej
2) Asseco Poland S.A.
3) Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Cel projektu
Opracowanie i wykonanie w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne oprogramowania wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego dla gmin, powiatów i województw w oparciu o istniejące i zaprojektowane (nowe) bazy danych.

Projekt nr 27

Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo
Tytuł projektu
Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina
Zespół autorski
1) mgr inż. Julia Mazur
2) mgr Beata Wojtasiak
3) st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin
4) inż. Paweł Bujny
5) mgr inż. Damian Bąk
Lata realizacji
2012 - 2015
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
3) Asseco Poland S.A.
Cel projektu
Opracowanie zaawansowanych technologii teleinformatycznych wspomagających projektowanie systemów ratowniczych pozwalających na optymalizacje rozmieszczenia podmiotów ratowniczych.

Projekt nr 28

Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mgr inż. Maciej Błogowski
Zespół autorski
1) mgr inż. Ireneusz Pogorzelski
2) mgr inż. Robert Czarnecki
3) mgr inż. Leszek Jurecki
4) mgr inż. Karolina Stegienko
5) inż. Daria Kubis
Lata realizacji
2013 - 2016
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Politechnika Warszawska MEiL
3) Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
4) Thermolab spółka cywilna w Warszawie
Cel projektu
Wykonanie i testowanie stanowisk do badań ochron osobistych w odniesieniu do symulowanych warunków oddziaływania czynników zewnętrznych.

Projekt nr 29

Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo-gaśniczych PSP w obiektach budowlanych
Tytuł projektu
Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo-gaśniczych PSP w obiektach budowlanych
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Tomasz Popielarczyk
Zespół autorski
1) mgr inż. Paweł Stępień
2) mgr inż. Tomasz Sowa
3) mgr inż. Łukasz Chołuj
4) mgr inż. Urszula Garlińska
5) mgr inż. Paweł Michalak
Lata realizacji
2013 - 2016
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Uniwersytet Warszawski (WMIiM)
3) Dituel Sp. z o. o.
Cel projektu
Poprawa bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz optymalizacja efektów gaszenia.

Projekt nr 30

Opracowanie metodologii  stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania
Tytuł projektu
Opracowanie metodologii  stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Jacek Roguski
Zespół autorski
1) st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
2) mgr inż. Katarzyna Olszewska
3) mgr inż. Leszek Jurecki
4) mgr inż. Karolina Stegienko
5) mgr inż. Robert Czarnecki
6) mgr inż. Karolina Lemańska
7) mgr inż. Ireneusz Pogorzelski
8) mgr inż. Łukasz Pastuszka
9) mgr inż. Maciej Błogowski
10) mgr inż. Łukasz Rowicki
11) inż. Daria Kubis
12) Maciej Gloger
13) Krzysztof Bocian
14) Sylwester Główka
Lata realizacji
2013 - 2016
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2) MLabs Sp. z o.o.
3) CMGI Sp. z o.o.
4) Teldat sp. z. o. o. sp. k.
Cel projektu
Opracowanie zaawansowanych technologii teleinformatycznych wspomagających zarządzanie kryzysowe i ratownictwo. Stworzenie demonstratora technologii – systemu teleinformatycznego zbierającego i przetwarzającego dane oraz wspierającego zadania logistyczne e zakresie serwisowania oraz zakupów sprzętu ratowniczego a także zawierającego bazę świadectw dopuszczeń wydanych przez CNBOP-PIB.

Projekt nr 31

Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne
Tytuł projektu
Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Piotr Guzewski
Zespół autorski
1) st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
2) mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa
3) mł. bryg dr inż. Rafał Porowski
4) dr inż. Adam Majka
5) mł. bryg. mgr inż. Piotr Lesiak
6) mgr Martyna Strzyżewska
7) Sylwester Suchecki
8) mgr inż. Anna Dziechciarz
Lata realizacji
2013 - 2016
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
3) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
4) CYBID sp. jawna
Cel projektu
Opracowanie narzędzi podnoszących efektywność dochodzeń pożarowych oraz systemu dochodzeń popożarowych w Polsce.

Projekt nr 32

System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych
Tytuł projektu
System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Dorota Szułczyńska
Zespół autorski
1) mgr inż. Zuzanna Ślosorz
2) mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska
3) mgr Katarzyna Radwan
4) mł. bryg. mgr inż. Bożenna Porycka
5) mgr Michał Łudzik
6) Wincenty Trzaskowski
Lata realizacji
2013 - 2016
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Akademia Obrony Narodowej
3) Sonovero Sp. z o. o.
Cel projektu
Wypracowanie rozwiązań systemowych wspierających organizację zabezpieczenia logistycznego długotrwałych akcji ratowniczych – osiągnięcie zadowalającego stopnia spójności i sprawności podmiotów realizujących i zarządzających zabezpieczeniem logistycznym tych akcji ratowniczych.

Projekt nr 33

FireMind: Tool for assessing and training Fireground Situation Awareness and decision-making, realizowany w ramach programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu Erasmus +
Tytuł projektu
FireMind: Tool for assessing and training Fireground Situation Awareness and decision-making, realizowany w ramach programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu Erasmus +
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mgr Sylwia Krawczyńska
Zespół autorski
1) mgr inż. Karolina Stegienko
2) mgr Grzegorz Wenarski
3) mgr inż. Leszek Jurecki
4) st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
5) inż. Daria Kubis
6) mgr inż. Karolina Dwórska
Lata realizacji
2014 - 2016
Jednostka wiodąca
University of Gloucestershire
Jednostka współpracująca
1) Falck
2) Gloucester Fire and Rescue Service
3) IFV Brandweeracademie
4) Province of Limburg - Provincial Centre for Education and Training
5) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Cel projektu
Opracowanie innowacyjnego narzędzia szkoleniowego „FireMind”, które będzie wspierać i wzmacniać proces decyzyjny strażaków i dowódców podczas akcji gaśniczych.

Projekt nr 34

Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP
Tytuł projektu
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
1) mgr Inga Abgarowicz
2) mgr Sylwia Krawczyńska
Zespół autorski
1) mgr inż. Anna Dziechciarz
2) Sylwester Suchecki
3) st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
4) mgr inż. Paweł Stępień
5) mgr inż. Alina Wolańska
6) dr inż. Jarosław Tępiński
Lata realizacji
2013 - 2017
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Politechnika Warszawska MEiL
3) Akademia Obrony Narodowej
4) Medcore Sp. z o.o.
Cel projektu
Opracowanie metodyki oceny ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej, w tym zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej, dostosowanej do wymagań dokumentów planistycznych i programowych opracowanych na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego.

Projekt nr 35

Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych
Tytuł projektu
Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Piotr Lesiak
2) mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa
3) st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
4) mgr inż. Damian Bąk
5) mgr inż. Anna Dziechciarz
6) mgr Martyna Strzyżewska
7) dr inż. Dorota Szułczyńska
8) Sylwester Suchecki
Lata realizacji
2013 - 2017
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2) Politechnika Warszawska MEiL
3) Anko Trading Sp. z o. o.
Cel projektu
Opracowanie innowacyjnego demonstratora technologii w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem. Demonstrator technologii stanowić będzie system tłumienia wybuchów deflagracyjnych i detonacyjnych możliwych do pojawienia się w sytuacjach awaryjnych podczas magazynowania substancji palnych w zbiornikach oraz ich transportu za pomocą rurociągów przemysłowych.

Projekt nr 36

Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych
Tytuł projektu
Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Lata realizacji
2014 - 2017
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
3) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
4) Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
5) ŚLUSARSTWO Produkcja - Handel - Usługi Władysław Radzik

Projekt nr 37

Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej
Tytuł projektu
Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mgr inż. Łukasz Pastuszka
Lata realizacji
2014 - 2017
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
3) CMGI Sp. z o.o.

Projekt nr 38

Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
Tytuł projektu
Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa
Lata realizacji
2014 - 2017
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Politechnika Warszawska
3) Politechnika Gdańska
4) CORONA Sp. z o.o.

Projekt nr 39

Emergency Management in Social Media Generation realizowany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR)
Tytuł projektu
Emergency Management in Social Media Generation realizowany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR)
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mgr Magdalena Pokora-Laskowska
Zespół autorski
1) mgr Sylwia Krawczyńska
2) bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
Lata realizacji
2014 - 2017
Jednostka wiodąca
University of Paderborn
Jednostka współpracująca
1) IES Solutions
2) Oxford Computer Consultants Ltd.
3) Iniversity of Siegen
4) Tavistock Institute of Human Relations LBG
5) Western Norway Research Institute
6) Federation of European Union Fire Officer Associations
7) European Emergency Number Association ASBL
8) Fire Department of Dortmund
9) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Cel projektu
Zrozumienie wpływu mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych – zarówno pozytywnego, jak i negatywnego – w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obywateli. Wyniki projektu EmerGent pozwolą także wzmocnić europejskie firmy specjalizujących się w świadczeniu usług i produktów związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Projekt nr 40

Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy
Tytuł projektu
Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Jacek Roguski
Lata realizacji
2014 - 2018
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
3) JAS technologie Sp. z o.o.
Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie mobilnego turbinowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Projekt nr 41

Opracowanie innowacyjnego sytemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnego sytemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina
Zespół autorski
1) mgr inż. Konrad Zaciera
2) mgr inż. Dariusz Zgorzalski
3) mgr inż. Katarzyna Nowak
4) st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin
5) dr inż. Dorota Szułczyńska
6) mgr Beata Wojtasiak
7) mgr inż. Damian Bąk
Lata realizacji
2015 - 2018
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
3) Dynamic Safety Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, teleinformatycznego systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem w kontekście podniesienia poziomu bezpieczeństwa kompleksów obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich barier i specyficznych uwarunkowań terenowych, w tym wypracowanie rozwiązań w drodze analizy systemu opiniowania i potencjalnej certyfikacji rozwiązań organizacyjnych i technicznych obiektów zabytkowych.

Projekt nr 42

Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu
Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik
dr inż. Jarosław Tępiński
Zespół autorski
1) mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa
2) mgr Julia Pinkiewicz
3) mgr Magdalena Pokora-Laskowska
4) mgr inż. Urszula Garlińska
5) mgr inż. Łukasz Chołuj
6) mł. bryg. mgr inż. Piotr Lesiak
7) mgr inż. Anna Dziechciarz
8) mgr Bartłomiej Połeć
Lata realizacji
2015 - 2020
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku
2) Politechnika Warszawska
3) BERA Systems Sp. z o.o.
Cel projektu
Opracowanie programu do oceny ryzyka w zakładach stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, przy wykorzystaniu metod analizy ryzyka. Efektem projektu będą metodyki identyfikacji i określania kluczowych parametrów awarii i ich skutków, identyfikacji scenariuszy awaryjnych, oceny ryzyka obszarowego, identyfikacji efektu domino. Opracowanie założeń do narzędzia informatycznego.

Projekt nr 43

Enhancing Assessment in Search and Rescue (EASeR). Finansowany z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
Tytuł projektu
Enhancing Assessment in Search and Rescue (EASeR). Finansowany z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP
Zespół autorski
1) dr inż. Jacek Roguski
2) inż. Joanna Sadowska
3) mgr Julia Pinkiewicz
4) inż. Grzegorz Zawistowski
Lata realizacji
2018 - 2020
Jednostka wiodąca
Ministero Dell'interno
Cel projektu
Projekt poświęcony jest zagadnieniom rozpoznania wstępnego prowadzonego przez grupy poszukiwawczo ratownicze w trakcie działań ratowniczych po trzęsieniach ziemi, a jego celem jest opracowanie wytycznych na wypadek wystąpienia takich zdarzeń. W ramach poszczególnych etapów projektu konieczna będzie analiza obecnego stanu wiedzy na temat istoty prawidłowej oceny wstępnych potrzeb co do sił i środków podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych, opracowanie wytycznych, identyfikacja nowoczesnych technologii do wsparcia zakresu rozpoznania działań (oprogramowanie, drony etc. sprawdzone w trakcie ćwiczeń małej skali,) a także możliwość opracowania procedur w przypadku włączenie w działania śmigłowców innych służb.

Projekt nr 44

Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (Monookularu). Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu
Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (Monookularu). Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina
Lata realizacji
2018 - 2021
Jednostka wiodąca
Simpro Sp. z o.o. – Lider
Jednostka współpracująca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Cel projektu
Opracowanie i wykonanie systemu sterowania SS bezzałogowym statkiem powietrznym BSP. Rozwiązanie to będzie posiadało możliwość sterowania BSP za pomocą wzroku operatora zgodnie z obecnymi możliwościami technologicznymi, a także przejęcia kontroli nad autonomicznym lotem BSP.

Projekt nr 45

Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu
Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
inż. Ryszard Łyszczek
Lata realizacji
2018 - 2021
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) X-CODE sp. z o.o.
3) ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.
Cel projektu
Zakres prac obejmuje: opracowanie porównawczej analizy funkcjonujących w Polsce i w krajach wysoko rozwiniętych wymagań dla dróg pożarowych, bazy danych typoszeregu reprezentatywnych pojazdów użytkowanych w PSP, bazy danych rozwinięć taktycznych z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań, oprogramowanie IT z wykorzystaniem algorytmów związanych z analityką ruchu pojazdów w przestrzeni 2D i 3D oraz przetwarzaniem danych GIS/BIM/CAD, w tym danych kartograficznych po ocenie możliwości współpracy z wersją systemu SWD PSP.

Projekt nr 46

Adapted situation awareness tools and tailored training scenarios for increasing capabilities and enhancing the protection of first responders (ASSISTANCE). Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Tytuł projektu
Adapted situation awareness tools and tailored training scenarios for increasing capabilities and enhancing the protection of first responders (ASSISTANCE). Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Kierownik
mgr inż. Maciej Zawistowski
Zespół autorski
1) inż. Grzegorz Zawistowski
2) mgr Radosław Fellner
3) nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP
Lata realizacji
2019 - 2022
Jednostka wiodąca
Univesitat Politecnica de Valencia (Coordinator)
Jednostka współpracująca
1) ETRA GROUP
2) Thales R&T
3) Valencian Agency for Security and Emergency Response
4) Przemysłowy Instytut Automatyki Pomiarowej PIAP
5) Centro Avanzado de Technologias Aeroespeciales
6) Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
7) Research Institute of Sweden
8) The Instituut Fysieke Veiligheid
9) Univeridad de Cantabria
10) Gezamenlijke Brandweer, Rotterdam Rijnomond Industrial/Harbor Area
11) Acil Ambulans Hekimleri Dernegi
12) Ministerio del Interior - Policia Nacional
13) Viasat Antenna System
14) e-LEX Studio Legale
15) Sodertorns Branforsvarsforbund Fire Brigade
16) OSP w Ożarowie Mazowieckim
17) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
18) The National University Corporation Shinshu Univerity
Cel projektu
Poprzez integrację nowoczesnych narzędzi i technologii (m.in. dronów/robotów wyposażonych w różne czujniki, sensory ubieralne itp.) powstanie platforma, której głównym celem będzie zwiększenie ochrony, wydajności i świadomości sytuacyjnej organizacji ratowniczych „first responders” (FR) współpracujących ze sobą podczas łagodzenia skutków dużych katastrof. Dodatkowo ASSISTANCE proponuje również poprawę umiejętności, zdolności i współpracy tych organizacji między sobą poprzez utworzenie europejskiej sieci szkoleniowej dla ratowników. Ma ona na celu zapewnienie nowoczesnych szkoleń w oparciu o rozwiązania VR, MR lub AR (wirtualną, mieszaną i/lub rozszerzoną rzeczywistość) dostosowaną do potrzeb organizacji FR oraz możliwość dzielenia się wirtualnymi scenariuszami szkoleniowymi oraz wymianę doświadczeń.

Projekt nr 47

ChYResilience – The role of children and youth in building a resilient society. Finansowany przez Instytut Szwedzki
Tytuł projektu
ChYResilience – The role of children and youth in building a resilient society. Finansowany przez Instytut Szwedzki
Koordynator
lic. Paweł Florek
Kierownik
bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk
Lata realizacji
2020 - 2022
Jednostka wiodąca
Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego
Jednostka współpracująca
1) The State Fire and Rescue Service of Latvia (SFRS)
2) Estonian Defence League Youth Organisations
3) Polish Scouts (ZHP)
4) The Scientific and Research Centre for Fire Protection – National Research Institute (CNBOP-PIB)
Cel projektu
Identyfikacja i poznanie krytycznych czynników, które sprzyjają lub utrudniają wykorzystanie potencjału dzieci i młodzieży w budowaniu społeczeństwa odpornego na katastrofy, a także przykłady dobrych praktyk i doświadczeń, które promują te czynniki oraz umożliwiają odgrywanie aktywnej roli na rzecz swojego bezpieczeństwa. Ponadto, celem projektu jest wzmocnienie możliwości dzieci i młodzieży w procesie podnoszenia świadomości społeczeństwa i edukacji na wypadek powstających zagrożeń.

Projekt nr 48

Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu
Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
mgr Daniel Wierzbicki
Lata realizacji
2018 - 2021
Jednostka wiodąca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
1) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
2) ETZ-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
3) "ŚLUSARSTWO" Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik
Cel projektu
Kompletny i sprawny zestaw trenażera LNG, sprawdzony w warunkach rzeczywistych, wykonany na podstawie sporządzonych projektów wraz z niezbędną dokumentacją, materiałami i elementami dodatkowymi. Umożliwi on zrealizowanie szkolenia z zakresu działań ratowniczych podczas awarii środków transportu LNG ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego w Polsce.

Projekt nr 49

Fire and Rescue Innovation Network realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Tytuł projektu
Fire and Rescue Innovation Network realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Kierownik
inż. Joanna Sadowska
Zespół autorski
1) mgr Sylwia Krawczyńska
2) bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
3) dr inż. Jacek Roguski
4) dr inż. Dorota Szułczyńska
5) mgr Grzegorz Wenarski
6) nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP
7) mgr inż. Adam Wieczorek
Lata realizacji
2017 - 2022
Jednostka wiodąca
Association Pegase (Safe Cluster)
Jednostka współpracująca
1) Ecole Nationale Superieure Des Officiers De Sapeurs-Pompiers
2) Ministero Dell'interno
3) Bundesministerium Des Innern
4) Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften EV
5) European Virtual Institute For Integrated Risk Management EU VRI EWIV
6) Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V.
7) Fundacio D'ecologia Del Foc I Gestio D'incendis Pau Costa Alcubierre
8) Departament D'interior - Generalitat De Catalunya
9) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
10) The Main School Of Fire Service
11) The Council Of The Baltic Sea States Secretariat
12) Myndigheten For Samhallsskydd Och Beredskap
13) Kentro Meleton Asfaleias
14) Ceska Asociace Hasicskych Dustojniku Sdruzeni
15) Inno TSD
Cel projektu
Stworzenie europejskiej sieci koordynacyjnej, która będzie służyła do celów badań naukowych, innowacji i normalizacji oraz tworzenia zaleceń dotyczących wdrażania perspektywicznych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby praktyków zajmujących się pożarnictwem i ratownictwem.

Projekt nr 50

Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu
Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB
dr inż. Tomasz Popielarczyk
Zespół autorski
1) dr inż. Jarosław Tępiński
2) mgr inż. Damian Bąk
3) mgr inż. Katarzyna Krawczyk
4) mgr inż. Ilona Majka
5) mgr inż. Michał Pietrzak
6) mgr inż. Paweł Świderski
7) mgr Anna Zielińska
8) mgr inż. Marcin Ochenkowski
9) inż. Gabriela Ponichtera
10) mgr inż. Paweł Stępień
11) mgr inż. Robert Śliwiński
Lata realizacji
2018 - 2022
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
1) Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2) Advisio Poland sp. z o.o.
Cel projektu
Opracowanie prototypu fizycznego symulatora (trenażera) szkoleniowego do szkolenia strażaków oraz inżynierów bezpieczeństwa pożarowego w zakresie oceny wpływu technicznych systemów przeciwpożarowych na sposób prowadzenia działań ratowniczych w obiektach budowlanych. oraz rozwiązań niestandardowych stosowanych w budynkach projektowanych z uwzględnieniem inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Projekt nr 51

eNotice - European Network of CBRN Training Centres. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Tytuł projektu
eNotice - European Network of CBRN Training Centres. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej
Kierownik
mgr inż. Adam Wieczorek
Zespół autorski
1) mgr Sylwia Krawczyńska
2) bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
3) dr inż. Jacek Roguski
4) dr inż. Dorota Szułczyńska
5) mgr Grzegorz Wenarski
6) nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP
Lata realizacji
2017 - 2023
Jednostka wiodąca
Université catholique de Louvain
Jednostka współpracująca
1) Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta (VESTA)
2) Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne (SDIS 77)
3) Association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (ARMINES)
4) Umea Universitet (UMU)
5) Stadt Dortmund (FDDO)
6) Universitaet Paderborn (UPB)
7) Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (JCBRND COE)
8) Middle East Technical University (METU)
9) Universita Degli Studi di Roma Tor Vergata (UNITOV)
10) West Midlands Police Authority (WMP)
11) Akademia Sztuki Wojennej (WSU)
12) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Cel projektu
Utworzenie paneuropejskiej sieci centrów prowadzących szkolenia, testy oraz pokazy z zakresu ochrony przed zagrożeniami CBRN w oparciu o potrzeby zidentyfikowane dzięki współpracy sektora nauki i użytkowników końcowych.