XXIV Giełda Wynalazków

XXIV Giełda Wynalazków
3 kwi 2018

W dniu 22 marca 2018 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się XXIV Giełda Wynalazków Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został uhonorowany statuetkami i dyplomami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązania techniczne i osiągnięcia medalowe na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017, uzyskane w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wyróżnienia otrzymano za:

  • Stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy palnych” - Stanowisko zostało wykonane w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt.: „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych” realizowanego w latach 2014-2017, w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowanego ze środków NCBR, nr DOB-BI06/02/50/14.
  • Kanał detonacyjny o długości 20 m z tłumikiem wybuchów zatrzymującym płomień przez absorpcję i rozproszenie ciepła” - Stanowisko do badania pasywnych i aktywnych systemów tłumienia wybuchów, zbudowane zostało w postaci kanału detonacyjnego w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Innowacyjne technologii technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych - INTEX”,  nr DOBR-BIO4/052/13073/2013.