XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek, społeczeństwo a bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji – kreowanie cyberkultury"

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek, społeczeństwo a bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji – kreowanie cyberkultury
20 lis 2020

W dniu 19 listopada 2020 r. w trybie online odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem: „Człowiek, społeczeństwo a bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji – kreowanie cyberkultury". Przedstawiciele organizatorów (z Włoch, Hiszpanii, Albanii i Polski) dokonali otwarcia konferencji – w imieniu st. bryg. dr inż. Pawła Janika Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego uczyniła to dr hab. Maria Zielecka Profesor instytutu, Pełnomocnik Dyrektora ds. realizacji zadań z obszaru naukowego.

Następnie odbyły się sesje panelowe. W drugiej sesji zatytułowanej „Technologie cyfrowe w kontekście współczesnych zagrożeń i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie bezpieczeństwa” referat pt.: „Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska” wygłosił dr inż. Krzysztof Cygańczuk. W sesjach panelowych w języku angielskim, włoskim, hiszpańskim oraz polskim wystąpiło ponad 80 prelegentów z ośrodków akademickich oraz instytucji badawczych z kraju i z zagranicy.

Poniżej link do programu konferencji.

https://sites.google.com/view/cyberkultura/program-konferencji-conference-program