Wykaz dokumentów dopuszczeniowych wydanych w latach 1982–2007 dla pojazdów pożarniczych

Wykaz dokumentów dopuszczeniowych wydanych w latach 1982–2007 dla pojazdów pożarniczych
6 lut 2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia weryfikacji, czy interesujące Państwa pojazdy pożarnicze posiadają właściwy dokument dopuszczenia (atest, certyfikat, świadectwo, opinię techniczną), na stronie internetowej CNBOP-PIB w zakładce WYKAZ WYDANYCH DOKUMENTÓW CNBOP-PIB zamieszczono wykazy takich dokumentów.

Przedmiotowe wykazy dotyczą pojazdów pożarniczych, dla których wydano dokumenty umożliwiające wprowadzenie tych pojazdów do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Dokumenty zostały skategoryzowane według następujących okresów:

Lata 19821992, kiedy dla samochodów pożarniczych wydawane były atesty na podstawie Zarządzenia nr 9/82 Komendanta Głównego Straży Pożarnej z dnia 30 maja 1982 roku.

Lata 19921998, kiedy obowiązywały świadectwa dopuszczenia wydawane w formie decyzji administracyjnej przez jednostkę badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej, w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 roku (Dz.U. 1992, nr 40, poz. 172).

Lata 19982007, kiedy wydawane były certyfikaty zgodności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. 1998, nr 55, poz. 362).

Lata 20042006, kiedy CNBOP wydawało także „Opinie techniczne” dla producentów zabudowy pojazdów, umożliwiające wykonywanie wspomnianym producentom zabudów pożarniczych na podwoziach samochodów Star 266, pozyskiwanych z Wojska Polskiego przez jednostki OSP.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że dla CNBOP-PIB jako jednostki akredytowanej (prowadzącej badania, certyfikację i dopuszczenia różnych wyrobów) istnieją konkretne ograniczenia formalnoprawne związane z udostępnianiem informacji będącej własnością klienta Instytutu. W związku z powyższym CNBOP-PIB nie może przekazywać kopii dokumentów wskazanych w powyższych wykazach osobom niebędącym ich właścicielami. Wyrażamy nadzieję, że opublikowane wykazy będą dla Państwa pomocne w kontekście omawianego zagadnienia.