VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2023

VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2023
11 sie 2023

Zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowym Kongresie Naukowo-Technicznym SAFE PLACE 2023, który odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2023 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Temat tegorocznej edycji to Odporność budynków użyteczności publicznej i Infrastruktury Krytycznej wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych.

Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE jest platformą wymiany potencjałów w obszarze bezpieczeństwa. To jedyne cykliczne wydarzenie skupiające kilkuset uczestników reprezentujących ośrodki naukowe, eksperckie, instytucje bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, struktury NATO, sektor ochrony i zabezpieczeń, a także obiekty użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej.

Obrady tematyczne tegorocznego Kongresu będą skupione wokół następujących zagadnień:

 • zagrożenia militarne dla bezpieczeństwa obiektów publicznych i infrastruktury krytycznej,
 • przygotowanie obiektów do reagowania na zagrożenia wojenne,
 • cyberbezpieczeństwo w dobie zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych,
 • odporność infrastruktury krytycznej oraz obiektów użyteczności publicznej na zagrożenia wojenne, hybrydowe i terrorystyczne,
 • analiza ryzyka i prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa dla obiektów;
 • bezpieczeństwo współczesnych miast,
 • zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i instytucji w obliczu współczesnych zagrożeń,
 • ochrona antyterrorystyczna obiektów i przestrzeni,
 • ochrona przeciwpożarowa - wykrywanie, ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja,
 • loss prevention i bezpieczeństwo obiektów komercyjnych,
 • projektowanie nowoczesnych systemów zabezpieczeń technicznych,
 • bezpieczeństwo obiektów i obszarów kolejowych oraz obiektów sektora finansowego.

CNBOP-PIB objęło to wydarzenie patronatem honorowym, natomiast czasopismo Safety & Fire Technology patronatem medialnym.

Zachęcamy do udziału w Kongresie w charakterze słuchaczy lub prelegentów. Ponadto istnieje możliwość publikacji artykułu w monografii naukowej.

Rejestracji można dokonać poprzez stronę:

http://www.safeplace.edu.pl/index.php/pl/rejestracja