Sprawozdanie z seminarium pt. "Doświadczenia z zakresu organizacji prac i projektów badawczych związanych z naukami o bezpieczeństwie"

Sprawozdanie z seminarium pt.
19 kwi 2022

Seminarium pt. „Doświadczenia z zakresu organizacji prac i projektów badawczych związanych z naukami o bezpieczeństwie”, zorganizowane w dniu 14.04.2022 r. przez Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Sudeckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, zgromadziło uczestników reprezentujących: Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, CNBOP-PIB w Józefowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademię Pomorską w Słupsku, Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Uczelnię Państwową w Sanoku oraz Sudecki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. W trakcie obrad dyskutowano nad problemami dotyczącymi kształtowania bezpieczeństwa regionalnego, współpracy transgranicznej ochotniczych straży pożarnych, bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych i gromadzonych zbiorów muzealnych, interdyscyplinarności badań zagrożeń CBRN, badań bezpieczeństwa uczestników uroczystości religijnych, bezpieczeństwa ustrojowego państwa oraz sekwencyjności w projektach badawczo-rozwojowych. W dyskusjach towarzyszących trzem sesjom obrad plenarnych uczestnicy spotkania dzielili się swym doświadczeniem i wnioskami z organizacji przedsięwzięć badawczych, których byli kierownikami oraz uczestnikami. Wskazywali również na potrzebę doskonalenia warsztatu organizatorskiego, metodologicznego oraz metodycznego, szczególnie środowiska „młodych” naukowców, a także jednoczenia ich wysiłków w organizacji przedsięwzięć badawczych.