Spotkanie Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. nowych grup wyrobów

Spotkanie Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. nowych grup wyrobów
24 sty 2023

W dniu 19.01.2023 roku w CNBOP-PIB odbyło się spotkanie Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. nowych grup wyrobów:

  • platformy bezzałogowe i autonomiczne,
  • bezzałogowe statki powietrzne,
  • roboty.

Przedmiotem spotkania było opracowanie wytycznych techniczno-użytkowych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych. Oprócz prac nad dokumentem zorganizowano prezentację nowych rozwiązań i możliwości dostępnych na rynku dronowym oraz przeprowadzono ankiety i testy dot. potencjalnego użytkowania dronów FPV w działaniach Straży Pożarnej.

Projektowany dokument jest niezwykle ważny w kontekście wykorzystywania nowych technologii w ratownictwie oraz powiększającej się floty dronowej w strukturach KSRG.