Spotkanie robocze grupy CNBOP-PIB i SITP

Spotkanie robocze grupy CNBOP-PIB i SITP
9 lis 2022

W dniu 8 listopada, w siedzibie CNBOP-PIB w Józefowie, odbyło się czternaste spotkanie zespołu roboczego odpowiadającego za opracowanie publikacji pt. „Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji systemów integrujących urządzenia przeciwpożarowe”.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe prace oraz omówiono kolejne zagadnienia zgodnie z przyjętym planem pracy.

Mając na uwadze to, jak ważnymi instalacjami są systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe, zespół planuje przekazać wiedzę nie tylko niezbędną do prawidłowej instalacji czy konserwacji, ale również wzbogacić publikację o praktyczne przykłady funkcjonowania SIUP w obiektach budowlanych.