RELACJA Z VIII KONFERENCJI STOWARZYSZENIA DAFA „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”

RELACJA Z VIII KONFERENCJI STOWARZYSZENIA DAFA „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”
22 lut 2018

W dniu 31 stycznia 2018 r. w Poznaniu odbyła się konferencja pod patronatem Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego pt. „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego” zorganizowana przez Stowarzyszenie DAFA w ramach BUDMY.

Prelegenci (od lewej): Piotr Olgierd Korycki, Witold Okoński, Monika Hyjek, Łukasz Ostapiuk, Maria Dreger, Ewelina Klin, Robert Kuczkowski, Katarzyna Wiktorska

Konferencja podjęła aktualną dla branży tematykę bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich.

Konferencję oficjalnie otworzył i poprowadził Piotr Olgierd Korycki, a swoje prelekcje wygłosili:

  • Witold Okoński, Katarzyna Wiktorska: „Prezentacja Stowarzyszenia DAFA”
  • Łukasz Ostapiuk: „Wytyczne DAFA oraz szczególne przypadki projektowe, w których należy zabezpieczyć pożarowo dach (case-study na bazie rysunków)”,
  • Maria Dreger: „Klasyfikacje ogniowe odnoszące się do dachów – znaczenie formalne i praktyczne”,
  • Monika Hyjek: „Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej”,
  • Robert Kuczkowski: „Wymagania i podejście ubezpieczycieli”.

Wydarzenie zgromadziło 130 osób reprezentantów firm wykonawczych, projektantów, stowarzyszeń branżowych, jednostek państwowej straży pożarnej, urzędów, firm produkcyjno-dostawczych oraz inspektorów nadzoru budowlanego. Zaprezentowane tematy spotkały się z żywym przyjęciem, wywołując serię pytań w ramach panelu dyskusyjnego.

Audytorium