Porozumienie pomiędzy CNBOP-PIB a PZU Lab S.A.

Porozumienie pomiędzy CNBOP-PIB a PZU Lab S.A.
1 mar 2023

W dniu 28.02.2023 r. w siedzibie PZU PARK zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy  PZU LAB S.A. a Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytutem Badawczym.

Podczas uroczystego spotkania zainaugurowano również wspólny projekt łączący certyfikację kompetencji kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ze specjalną ofertą ubezpieczeniową. Inicjatywa ta stanowi ważny krok w kierunku systemowego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych w Polsce.

Podpisanie porozumienia poprzedziły prezentacje dotyczące najważniejszych obszarów przyszłej współpracy – kwalifikacji rynkowych oraz roli ubezpieczeń i certyfikacji w zarządzaniu bezpieczeństwem. W dokumencie, który podpisali pan Dariusz Gołębiewski – Prezes PZU LAB oraz st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor CNBOP-PIB, obie strony zadeklarowały chęć podejmowania wspólnych inicjatyw, projektów badawczo-rozwojowych, a także wymianę poglądów i doświadczeń.