Pierwsza Krajowa Ocena Techniczna dla zestawu wyrobów Hydrant wewnętrzny z przyłączem do instalacji zraszaczowej typu ZHZ-GN-XX

Pierwsza Krajowa Ocena Techniczna dla zestawu wyrobów Hydrant wewnętrzny z przyłączem do instalacji zraszaczowej typu ZHZ-GN-XX
7 mar 2023

W dniu 6 marca 2023 roku nastąpiło przekazanie przez Dyrektora CNBOP-PIB st. bryg. dr inż. Pawła Janika Panu Przemysławowi Grabowskiemu Dyrektorowi Zarządzającemu w firmie P.P.P.H GRAS Krajowej Oceny Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0376-1004 wydanie 1 dla zestawu wyrobów Hydrant wewnętrzny z przyłączem do instalacji zraszaczowej typu ZHZ-GN-XX. Jest to pierwsza Krajowa Ocena Techniczna dla takiego zestawu wyrobów.

Przypomnijmy, iż po udzielonej w dniu 9 stycznia 2023 r. w procesie testowania wyrobu innowacyjnego Rekomendacji Przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej nr RP-0012/2023 dla wyrobu Wskaźnik Miejsca Pożaru, przedmiotowa Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0376-1004 wydanie 1 to drugi dokument wydany dla firmy P.P.P.H GRAS. Stanowi ona istotny krok wspierający rozwój innowacyjnych wyrobów i rozwiązań służących do m.in. miejscowego zabezpieczenia przeciwpożarowego punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce.

Wskaźnik Miejsca Pożaru, stosowany w uzupełnieniu do detekcji czujkami pożarowymi, umożliwia precyzyjne wskazanie miejsca postojowego, w obrębie którego doszło do wystąpienia zagrożenia pożarowego, na potrzeby uruchomienia instalacji zraszaczowej zabezpieczającej miejsca postojowe przeznaczone do ładowania pojazdów elektrycznych.

Hydrant wewnętrzny z przyłączem do instalacji zraszaczowej typu ZHZ-GN-XX umożliwia sterowanie i zasilanie w wodę odpowiedniej sekcji instalacji zraszaczowej zabezpieczającej miejsca postojowe przeznaczone do ładowania pojazdów elektrycznych. 

Angażując się wspólnie z producentami w tę i podobne inicjatywy, CNBOP-PIB wspiera budowę i rozwój innowacyjnych wyrobów i rozwiązań na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Rekomendacja Przydatności nr RP-0012/2023 jest dostępna bezpłatnie do wglądu pod adresem https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/testowanie-wyrobow-innowacyjnych/wydane-dokumenty.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0376-1004 wydanie 1 jest dostępna odpłatnie na zamówienie złożone do Zakładu Ocen Technicznych CNBOP-PIB.