Obchody Dnia Strażaka w CNBOP-PIB

Obchody Dnia Strażaka w CNBOP-PIB
16 maj 2023

Dzisiaj w Instytucie świętujemy Dzień Strażaka. W ramach obchodów nasi pracownicy oraz funkcjonariusze PSP oddelegowani do pełnienia służby w CNBOP-PIB zostali uhonorowani: Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz Dyplomami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Odznaczenia i wyróżnienia wręczył Zastępca Komenda Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk.