Nowy poradnik dotyczący oceny ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych

Nowy poradnik dotyczący oceny ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych
22 mar 2021

Z przyjemnością prezentujemy nową publikację wydawnictwa CNBOP-PIB pt. Poradnik. Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Określenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka w tłumaczeniu i pod redakcją Jana Kielina.

Publikacja porusza niezwykle ważny i dotychczas mało rozpowszechniony w Polsce temat zagrożeń związanych z instalacjami PV. Do zagadnień poruszanych w poradniku zaliczają się między innymi:

  • struktura instalacji i wymagania dotyczące systemów fotowoltaicznych,
  • łuk elektryczny: uwarunkowania fizyczne i problematyka DC,
  • bezpieczeństwo i jakość instalacji fotowoltaicznych - zagrożenia i błędy,
  • zagrożenie dla służb ratowniczych w czasie działań ratowniczo-gaśniczych,
  • środki optymalizacji pod kątem bezpieczeństwa produktu i systemów,
  • środki służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa dla ratowników podczas działań.

Poradnik przeznaczony jest dla wykonawców, instalatorów i projektantów instalacji fotowoltaicznych, a także dla ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w obiektach z tego rodzaju instalacjami.

Publikacja dostępna jest do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej