Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów – dla ubrań specjalnych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów – dla ubrań specjalnych
24 lis 2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 9 listopada 2022 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 2282). Nowelizacja wchodzi w życie 24 listopada 2022 roku. Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem następuje istotna zmiana dotycząca wymagań dla ubrań specjalnych. Ustawodawca dokonał rozdzielenia ubrań specjalnych na ubranie specjalne (zgodne z PN-EN 469) oraz ubranie specjalne lekkie (zgodne z PN-EN ISO 15384). Szczegóły dotyczące sposobu postępowania CNBOP-PIB zostały przekazane zainteresowanym stronom w indywidualnej korespondencji.