Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo – Nauka – Praktyka" - komunikat nr 2

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
21 gru 2021

 

 

 

ORGANIZATOR:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

(Wydział Prawa i Nauk Społecznych)

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

(Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich)

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"

Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy

European Fire Safety Alliance

PZU LAB SA

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego

 

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący: st. bryg. dr inż. Jacek ZBOINA

Członkowie:

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

prof. dr hab. Bronisław SITEK

prof. dr hab. inż. Janusz DYDUCH

prof. dr hab. Sławomir BUKOWSKI

dr hab. Maria ZIELECKA, prof. Instytutu

dr hab. Anna RABAJCZYK, prof. Instytutu

dr hab. Elżbieta CIPORA, prof. ucz.

dr hab. inż. Marzena FEJDYŚ, prof. Instytutu

dr hab. Magdalena SITEK

dr hab. Małgorzata SUCH-PYRGIEL

nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. SGSP

kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW

dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. AWSB

dr hab. inż. Jarosław PROŃKO prof. UJK

dr hab. Janusz FALECKI prof. UP

dr hab. Paweł LUBIEWSKI prof. WSPol

dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB

dr hab. Andrzej KRZYSZKOWSKI prof. UTH

 dr inż. Sylwia PRATZLER-WANCZURA

dr Monika WYSZOMIRSKA

dr Iwona FLOREK

st. bryg. dr inż. Paweł JANIK

st. bryg. dr inż. Jacek ANTOS

st. bryg. w st. sp. mgr inż. Krzysztof BISKUP

st. bryg. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ

mgr inż. Norbert BARTKOWIAK

dr inż. Zenon MAŁKOWSKI

bryg. dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI

dr Artur SZELA

dr Bogdan KOGUT

dr Dariusz GOŁĘBIEWSKI

dr inż. Jan ZIOBRO

dr Robert GWARDYŃSKI

dr inż. Michał CHMIEL

dr inż. Tomasz POPIELARCZYK

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca:

mgr Beata WOJTASIAK

Członkowie:

inż. Joanna SADOWSKA

dr Monika WYSZOMIRSKA

mgr inż. Paweł BUJNY

 

CEL KONFERENCJI:

 

Organizowana przez CNBOP-PIB Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo – Nauka – Praktyka” wprowadza Instytut w okres przygotowań, podsumowań i refleksji związanych z przypadającym w 2022 roku jubileuszem 50-lecia jego istnienia. Mimo że w mijającym półwieczu zmianie uległy między innymi podstawy formalne, organizacja czy status, działalność CNBOP-PIB była i jest związana z bezpieczeństwem pożarowym oraz jego praktycznymi potrzebami i wyzwaniami. Badania naukowe, ich wyniki, pozyskiwana wiedza i doświadczenia są natomiast w coraz większym stopniu wykorzystywane na rzecz poprawy i doskonalenia bezpieczeństwa przez wdrażanie rozwiązań w ochronie przeciwpożarowej. W tych okolicznościach chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu, na które złożą się trzy sesje zatytułowane odpowiednio: bezpieczeństwo, nauka, praktyka. Sesje te w programie powiązano planowaną dyskusją, która sprzyjać ma formułowaniu wniosków, konkluzji i rekomendacji do aktualnych
i przyszłych działań.

Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie, jakie przy organizacji konferencji CNBOP-PIB otrzymało od partnerów naukowych (tj. uczelni i instytucji z kraju i zagranicy), a także ze strony jednostek organizacyjnych PSP, organizacji, stowarzyszeń i firm.

TERMIN:

19 stycznia 2022

 

FORMA KONFERNCJI:

Konferencja odbędzie się w formie online. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w niej. Aby się zarejestrować wystarczy kliknąć w powyższy link „formie online” i podać podstawowe dane. Przed konferencją prześlemy Państwu dane do logowania. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja inicjuje cykl uroczystości i przedsięwzięć przewidzianych w 2022 roku w związku z obchodami jubileuszu 50-lecia CNBOP-PIB.

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

 

Bezpieczeństwo

Ewolucja znanych już zagrożeń i pojawianie się nowych skutkują potrzebą ciągłych działań na rzecz ich prognozowania, zapobiegania im i interweniowania, niesienia pomocy. Dodatkowym źródłem rozwiązań dla bezpieczeństwa są nowe technologie – pamiętać jednak trzeba, iż niekiedy
w praktyce mogą one stanowić również nowe zagrożenia.

Nauka

Organizacja i prowadzenie badań nad bezpieczeństwem, a także ich wyniki coraz częściej służą praktycznemu ich zastosowaniu, poszukiwaniu rozwiązań i wdrażaniu w praktyce w różnych dziedzinach. Mimo dostrzegalnego postępu w tym zakresie, zarówno w Polsce, jak i innych państwach nie ustają starania, aby wiedza przyczyniała się – w jeszcze większym stopniu niż aktualnie – do rozwiązywania realnych problemów, a także służyła rozwojowi i zdolności do zaspakajania potrzeb społecznych.

Praktyka

W praktyce liczy się skuteczność i zdolność do optymalnego korzystania z dostępnych zasobów ludzkich i materialnych. Zalicza się do nich nauka. Z satysfakcją zaobserwować można istotny postęp w tym obszarze, skutkujący wdrążeniem nowych rozwiązań i – w konsekwencji – znaczącą poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Istnieje jednak jeszcze wiele zagadnień, gdzie łączenie dorobku nauki i praktyki może doprowadzić do skuteczniejszego niż dotychczas rozwikłania konkretnych problemów. Potrzeby te należy identyfikować i konsekwentnie rozwiązywać.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

Prowadzący

Otwarcie konferencji

1

9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji

st. bryg. dr inż. Paweł JANIK

Wprowadzenie do konferencji

 st. bryg. dr inż. Jacek ZBOINA

Pierwsza sesja obrad plenarnych - BEZPIECZEŃSTWO

Moderator: st. bryg. dr inż. Jacek ZBOINA

2

9.15 – 9.30

Europejski plan poprawy bezpieczeństwa pożarowego

st. bryg. w st. sp. mgr inż. Krzysztof BISKUP

3

9.30 – 9.45

Wykorzystanie dorobku nauki i praktyki
w zakresie zapewniania i poprawy bezpieczeństwa

dr inż. Sylwia PRATZLER-WANCZURA

4

9.45 – 10.00

Profilaktyka i edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pożarowego

mgr inż. Bartosz WOLIŃSKI, Paweł FLOREK

5

10.00 – 10.30

Dyskusja

st. bryg. dr inż. Jacek ZBOINA

Druga sesja obrad plenarnych - NAUKA

Moderator: prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

6

10.30 – 10.45

Organizacja badań naukowych

dr. hab. Andrzej CZUPRYŃSKI, prof. AWSB

7

10.45 – 11.00

Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki

dr. hab. Maria ZIELECKA,

prof. Instytutu

8

11.00 – 11.15

Nanotechnologia w ochronie przeciwpożarowej

dr. hab. Anna RABAJCZYK,

prof. Instytutu

9

11.15 – 11.30

Wykorzystanie wyników naukowych w praktyce ochrony przeciwpożarowej

st. bryg. dr inż. Jacek ZBOINA

10

11.30 – 12.00

Dyskusja

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

Trzecia sesja obrad plenarnych - PRAKTYKA

Moderator: dr. hab. Anna RABAJCZYK, prof. Instytutu

11

12.00 – 12.15

Problematyka fałszywych alarmów systemów sygnalizacji pożaru

st. bryg. dr inż. Paweł JANIK

12

12.15 – 12.30

Badania naukowe w zakresie fałszywych alarmów systemów sygnalizacji pożaru

st. bryg. dr inż. Jacek ANTOS

13

12.30 – 12.45

Praktyczne potrzeby i wyzwania w zakresie fałszywych alarmów systemów sygnalizacji pożaru

mgr inż. Norbert BARTKOWIAK

14

12.45 – 13.15

Dyskusja

dr. hab. Anna RABAJCZYK,

prof. Instytutu

Zakończenie konferencji

15

13.15 – 13.45

Podsumowanie konferencji

 

st. bryg. dr inż. Jacek ZBOINA

Wystąpienia współorganizatorów, gości

Zakończenie

współorganizatorzy

st. bryg. dr inż. Paweł JANIK