Konferencja online pt. „Pułapki systemu oceny zgodności” - komunikat nr 1

Konferencja online pt. „Pułapki systemu oceny zgodności” - komunikat nr 1
22 lip 2022

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Oddziałem Stołecznym i Kołem Zakładowym przy CNBOP-PIB Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) zapraszają do udziału w konferencji online pt. „Pułapki systemu oceny zgodności”, która odbędzie się w formie online w dniu 18 października 2022 r. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do projektantów, wykonawców i instalatorów systemów sygnalizacji pożarowej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej, inwestorów i zarządców obiektów, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Problematyka: ocena zgodności, certyfikacja, dokumenty certyfikacyjne, potwierdzane cechy wyrobów.

Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom konferencji aspektów na styku certyfikacji i dokumentacji wyrobów budowlanych, deklaracji właściwości użytkowych i potwierdzanych cech wyrobu.

Z uwagi na ograniczenie dostępnych miejsc o udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji online „Pułapki systemu oceny zgodności”*

 

9:30 – 9:45

Logowanie uczestników konferencji

1

9:45 – 10:00

Otwarcie konferencji

Paweł Janik – Prezes Oddziału Stołecznego SITP

2

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

st. bryg. dr inż. Jacek Zboina – Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB ds. certyfikacji i dopuszczeń

3

10:15 – 10:45

Ocena zgodności w ochronie przeciwpożarowej – historycznie i współcześnie

mgr inż. Ewa Sobór

4

10:45 – 11:15

Wybrane podzespoły systemu sygnalizacji pożarowej: CSP, ROP, czujki płomienia

mgr inż. Robert Śliwiński

5

11:15 – 11:30

Prezentacja partnera

 

11:30 – 12:30

Przerwa

6

12:00 – 12:30

Wybrane podzespoły systemu sygnalizacji pożarowej: CDSO, głośniki, sygnalizatory

mgr inż. Urszula Garlińska

7

12:30 – 12:45

Prezentacja partnera

8

12:45 – 13:15

Zespoły kablowe i puszki instalacyjne

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Mroczko

9

13:15 – 13:45

Przewody i kable stosowane w obiektach budowlanych

mgr inż. Ilona Majka

10

13:45 – 14:00

Prezentacja partnera

11

14:00 – 14:30

Panel ekspercki

12

14:30 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega, że podane tematy mogą ulec zmianie.