Konferencja Naukowa „Metody i narzędzia wspomagające proces oceny ryzyka awarii w obiektach przemysłowych”

Konferencja Naukowa „Metody i narzędzia wspomagające proces oceny ryzyka awarii w obiektach przemysłowych”
17 lut 2020

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję naukową „Metody i narzędzia wspomagające proces oceny ryzyka awarii w obiektach przemysłowych”, która odbędzie się w CNBOP-PIB w dniu 10 marca 2020 roku. Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem - EVARIS”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - umowa nr DOB-BIO7/09/03/2015 o wykonanie i finansowanie projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem konferencji jest omówienie istotnych zagadnień związanych z procesem dokonywania oceny ryzyka w obiektach przemysłowych, stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, a także metod identyfikacji i oceny zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska generowanych przez pożary i uwolnienia substancji niebezpiecznych.

Podczas Konferencji podsumowującej realizację projektu EVARIS zostaną przedstawione m.in.:

  1. wyniki badań poligonowych pożarów powierzchniowych oraz strumieniowych;
  2. wyniki analiz symulacji CFD oraz obliczeń numerycznych dyspersji, deflagracji i detonacji substancji niebezpiecznych;
  3. funkcjonalności oprogramowania RAT-if, mającego stanowić praktyczne rozwiązanie pozwalające na bezpieczne planowanie zagospodarowania przestrzennego oraz identyfikację zagrożeń wynikających z użytkowania substancji niebezpiecznych w obiektach przemysłowych.

Konferencja jest adresowana do jednostek ochrony przeciwpożarowej prowadzących działania z zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych jak również operacyjnych, organów administracji publicznej właściwych do zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoznawania zagrożeń, służb właściwych do prowadzenia działań ratowniczych, służb planistycznych, uczelni i jednostek naukowych zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa - w tym ochroną przeciwpożarową, a także inwestorów i przedstawicieli zakładów posiadających w obrocie substancje niebezpieczne.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konferencji 09.03.2020 r.

Program konferencji można pobrać pod poniższym linkiem.

Kartę uczestnictwa można pobrać pod poniższym linkiem w wersji [DOC] [PDF].

Materiały i prezentacje z konferencji do pobrania tutaj

Zgłoszenia uczestników należy kierować:

Sprawy organizacyjne:

Dział Szkoleń CNBOP-PIB

Anna Gołąb
Tel. 22 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl

Magda Ślarzyńska
Tel. 22 769 33 68
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl

Sprawy merytoryczne:

Bartłomiej Połeć
Tel. 22 769 32 87
e-mail: bpolec@cnbop.pl

Jarosław Tępiński
Tel. 22 769 32 25
e-mail: jtepinski@cnbop.pl

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Konferencji.