Informacja o wydanych certyfikatach dla PWP

Informacja o wydanych certyfikatach dla PWP
22 sie 2023

Nawiązując do aktualnego tematu dotyczącego wydanych przez CNBOP-PIB krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu, poniżej prezentujemy wyciąg z wykazu wydanych certyfikatów dla zestawów i jego elementów składowych:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Zestaw:

Certyfikat 063-UWB-0426

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – zestaw – do zastosowania w obiektach budowlanych – Urządzenie wykonawczo-sygnalizujące typu CX2004

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Urządzenie wykonawcze:

Certyfikat 063-UWB-0532

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – urządzenie wykonawcze – do zastosowania w obiektach budowlanych – Rozłącznik izolacyjny typu DPX3-I 125 HP

Certyfikat 063-UWB-0533

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – urządzenie wykonawcze – do zastosowania w obiektach budowlanych – Rozłącznik izolacyjny typu DMX-SP-I 2500

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Urządzenie uruchamiające:

Certyfikat 063-UWB-0181

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – urządzenie uruchamiające – do zastosowania w obiektach budowlanych – Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu PWP1

Certyfikat 063-UWB-0338

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – urządzenie uruchamiające – do zastosowania w obiektach budowlanych – Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu PPWP TYP A, PPWP TYP B

Certyfikat 063-UWB-0456

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – urządzenie uruchamiające – do zastosowania w obiektach budowlanych – Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu PPWP-A

Wykazy wydanych przez CNBOP-PIB dokumentów są publikowane pod adresem:

https://www.cnbop.pl/pl/wydane-dokumenty-cnbop-pib

Informujemy, iż Instytut jest w trakcie realizacji kolejnych procesów dla elementów składowych i zestawów PWP, które mamy nadzieję uzupełnią w przyszłości ww. listę. Stosownie do wydanych certyfikatów Instytut będzie aktualizował listę wydanych krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych.