GIODO i Urząd Lotnictwa Cywilnego zadbają, by drony nie naruszały naszej prywatności

GIODO i Urząd Lotnictwa Cywilnego zadbają, by drony nie naruszały naszej prywatności
28 wrz 2017

Budowanie świadomości użytkowników dronów, jak mają chronić naszą prywatność, to jeden z głównych celów porozumienia o współpracy między GIODO a Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej pojawiają się na naszym niebie, obserwując, a niekiedy i nagrywając nie tylko to, co dzieje się w przestrzeni publicznej, ale także to, co z wysokości mogą zaobserwować na naszych prywatnych posesjach. Co więcej, odbywa się to zazwyczaj bez naszej zgody, a często i wiedzy, co w prosty sposób może prowadzić do naruszania naszej prywatności.

Stąd potrzeba zapewnienia właściwej jej ochrony. Temu celowi służyć ma porozumienie o współpracy między Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) a Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC).
Przewiduje ono, że powyższy cel ma być osiągany m.in. poprzez:

  • udział pracowników Biura GIODO w seminariach szkoleniowych dla instruktorów oraz egzaminatorów ULC. Podniesienie poziomu wiedzy kadry przygotowującej kandydatów do zdobycia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych powinno przyczynić się do upowszechnienia jej wśród użytkowników dronów i zwiększyć ich świadomość w zakresie ochrony prywatności,
  • podejmowanie wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do wszystkich użytkowników dronów,
  • wymianę wiedzy oraz doświadczeń nabytych przez obie instytucje podczas realizacji statutowych zadań,
  • wzajemne przekazywanie informacji o nieprawidłowościach, co pomoże wyeliminować błędy i zapobiegnie powstawaniu nowych naruszeń.

Porozumienie zostało zawarte 27 września 2017 r. w Warszawie, a podpisali je: dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Uroczystości tej towarzyszyło spotkanie eksperckie, w którym uczestniczyli min. przedstawiciele Biura GIODO, ULC oraz doceniając wkład i doświadczenie w tej tematyce Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, którego reprezentowali: Doradca Dyrektora Krzysztof Cygańczuk i bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski.