Festiwal Nauki w CNBOP-PIB

Festiwal Nauki w CNBOP-PIB
30 wrz 2022

W dniu 29 września br. w CNBOP-PIB w ramach Festiwalu Nauki odbyła się lekcja festiwalowa pod hasłem „Zagrożenie – ale jakie?”. Zajęcia dla uczniów  z klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku poprowadzili specjaliści z zespołów laboratoriów: Urządzeń i Środków Gaśniczych, Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Procesów Spalania i Wybuchowości.

W programie znalazło się wiele interesujących i ciekawych eksperymentów, pokazów działania sprzętu, prezentacji wyposażenia pracowni oraz praktycznych warsztatów, które przybliżyły uczniom zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową.