Działalność CNBOP-PIB w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz wsparcia jednostek PSP

Działalność CNBOP-PIB w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz wsparcia jednostek PSP
9 sty 2018

W styczniowej akcji „Dni Otwartych dla służb mundurowych” w  Centrum Naukowo –Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej PIB gościli przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Oławie. Spotkanie z nauką odbyło się w dniu 9 stycznia 2018 r. pod hasłem „Działalność CNBOP-PIB w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz wsparcia jednostek PSP”. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. W części pierwszej merytorycznej omówione zostały między innymi zagadnienia dotyczące działalności CNBOP-PIB i jego roli w systemie ochrony przeciwpożarowej, działalności certyfikacyjnej i dopuszczeniowej, certyfikacji usług, działalności edukacyjnej i wydawniczej, a także kluczowych projektów naukowo-badawczych. W części II zaprezentowane zostały wybrane metody badawcze dedykowane odpowiednio do działań ratowniczych i działań prewencyjnych w połączeniu z obserwacją badań na stanowiskach badawczych w Zespołach Laboratoriach CNBOP-PIB. W ramach akcji edukacyjnej zaprezentowane zostały między innymi stanowiska do badań:

  • reakcji na ogień i wybuchowości,
  • oznaczenia parametrów wybuchowych pyłów palnych,
  • kabli, przewodów elektrycznych lub światłowodowych wg standardu PN-EN 50399,
  • palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających wg PN-EN 50200:2006,  
  • statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdów pożarniczych,
  • odporności na przemakanie ubrań strażackich specjalnych,
  • odporności na ciepło, ogień i prądy pełzające (badanie rozżarzonym drutem obudów opraw oświetlenia awaryjnego),
  • odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektrostatyczne oraz udary elektryczne,
  • strumienia świetlnego – Kula ULRBRIHTA,
  •  pokaz gaszenia pożaru gr. B na poligonie oraz laboratoryjne przygotowanie piany i emulsji, a także ich obserwacja mikroskopowa.