Czasopismo naukowe „Safety & Fire Technology” z nową punktacją i dyscypliną naukową: inżynieria bezpieczeństwa

Czasopismo naukowe „Safety & Fire Technology” z nową punktacją i dyscypliną naukową: inżynieria bezpieczeństwa
19 lip 2023

Z radością informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. czasopismu naukowemu „Safety & Fire Technology” (dawniej „BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”) przyznano 70 punktów w wykazie czasopism. Stanowi to potwierdzenie jego wysokiego poziomu merytorycznego oraz znaczenia w promowaniu wyników badań oraz przedsięwzięć innowacyjnych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Półrocznik SFT poza zwiększoną punktacją zyskał także nową dyscyplinę: inżynierię bezpieczeństwa.

Z tej okazji chcielibyśmy szczególnie podziękować naszym Autorom i Recenzentom za dotychczasową współpracę oraz wkład wniesiony w rozwój periodyku.