CNBOP-PIB na Horizon4Poland '22

CNBOP-PIB na Horizon4Poland '22
25 lis 2022

W dniu 22 listopada br. przedstawiciele CNBOP-PIB wzięli udział w przedsięwzięciu pt. „Horizon4Poland '22” organizowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz. Wydarzenie to poświęcone zostało tematyce poszukiwania partnerów do realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Europejskiego Horyzont Europa. Rozważania skoncentrowano wokół nadrzędnego celu – aby Polska podwoiła swój udział nie tylko w liczbie składanych wniosków projektowych, ale również ogólnej kwocie dofinansowania.

Horyzont Europa to największy program realizowany z budżetu UE. Oprócz innych szczegółowych warunków udziału, podstawą jest zbudowanie konsorcjum składającego się z przedstawicieli pochodzących co najmniej z trzech państw UE oraz państw stowarzyszonych. Prezentacje przedstawione przez poszczególnych prelegentów skupiały się na zasadach budowania konsorcjum oraz na pragmatycznym podejściu do realizacji samego projektu. CNBOP-PIB reprezentowali: pani Joanna Sadowska (Kierownik Centrum Dronów) oraz st. bryg. Tomasz Kołodziejczyk.

Podstawowy wniosek płynący z wydarzenia dotyczy zasady wyboru tematu związanego z konkretnym pomysłem. Musi być on innowacyjny, zawierać potencjał jego późniejszego wykorzystania w środowisku biznesowym oraz stanowić wartość dodaną dla wspólnoty. W przypadku wyboru takiego tematu niezwykle ważne jest odpowiednio wczesne jego rozpoznanie, a także wskazanie członków konsorcjum oraz lidera projektu. Istotnym przesłaniem jest branie na siebie roli lidera projektu. Tym bardziej, że według statystyk polskie instytucje nie przodują w tej roli.