Biblioteka Naukowa CNBOP-PIB

Biblioteka Naukowa CNBOP-PIB
27 gru 2022

W dniu 27 grudnia br. w Instytucie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Dyrektor CNBOP-PIB, Paweł Janik, dokonał uroczystego otwarcia Biblioteki Naukowej. W roku jubileuszowym gromadzony od lat księgozbiór został odświeżony, skatalogowany w formie elektronicznej, zyskał także nowe pomieszczenie.

Głównym celem Biblioteki jest zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nauk o bezpieczeństwie i pokrewnych obszarów. Biblioteka ma za zadanie również gromadzenie aktualnego dorobku naukowego i eksperckiego pracowników CNBOP-PIB w formie zasobów elektronicznych. Mamy nadzieję, że nowa przestrzeń – zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym – stanowić będzie dla pracowników Instytutu realną pomoc w codziennej pracy.