Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Warszawa, czerwiec 2002

W czerwcu 2002 roku Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej zostało odznaczone Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za wieloletnią działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.