Złoty medal za zasługi dla polskiego pożarnictwa

Warszawa, luty 1997

24 lutego 1997 roku Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej zostało odznaczone złotym medalem za wkład w rozwój techniki pożarniczej w Polsce.