Złoty medal za „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if"

Międzynarodowy Konkurs „iCAN 2017”

International Invention Innovation Competition In Canada

Kanada, wrzesień 2017

Jury International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN, wystawy odbywającej się 26–27.08.2017 w Toronto, przyznało złoty medal za „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if". „RAT-if" jest zaawansowanym narzędziem informatycznym działającym w oparciu o tzw. „chmurę obliczeniową” z wykorzystaniem modeli mających praktyczne zastosowanie w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w kontekście zachowania tzw. „bezpiecznych odległości” obiektów przemysłowych w stosunku do otaczających obiektów i terenów.

Oprogramowanie RAT-if" to główny efekt projektu badawczo-rozwojowego pt.: „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem - EVARIS”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nr umowy DOB-BIO7/09/03/2015 realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:

  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  • Politechnika Warszawska
  • BERA Systems Sp. z o.o.

Dyplom za „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if".