Złoty medal przyznany CNBOP-PIB i PPU ANKO

Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Innowacji INPEX® 2012

Pittsburg, czerwiec 2012

Podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Innowacji INPEX® 2012 odznaczono złotym medalem Stanowisko badawcze do określania parametrów wybuchowości pyłów palnych, autorstwa CNBOP-PIB oraz firmy PPU ANKO. Projekt zaprezentowany został w kategorii bezpieczeństwo i zabezpieczenia oraz ekologia.

Jury doceniło zastosowane rozwiązania, które umożliwią przyspieszenie procesów badawczych oraz pozwolą na ustalenia realnego zagrożenia wybuchem badanych substancji.