Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018 

Poznań, kwiecień 2018

Podczas poznańskich targów SAWO 2018, które odbywały się w dniach 24–26 kwietnia, Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem – EVARIS został wyróżniony przez Sąd Konkursowy złotym medalem Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa.