Złoty medal dla zespołu projektowego

XIV Międzynarodowe Targi Wynalazczości „The British Invention Show BIS 2014”

Londyn, październik 2014

W trakcie XIV Międzynarodowych Targów Wynalazczości „The British Invention Show BIS 2014” odznaczono złotym medalem zespół projektowy w składzie: Dariusz Wróblewski (CNBOP-PIB), Maria Kędzierska (CNBOP-PIB), Bartłomiej Połeć (CNBOP-PIB), Andrzej Sobolewski (ASSECO SA), Dariusz Majchrzak (AON), Paweł Kępka (SGSP), Rafał Wróbel (SGSP), Krzysztof Szelągowski (ZOSP RP), Teresa Tiszbierek (ZOSP RP), Bartłomiej Krzywicki (ASSECO SA), Andrzej Olszewski (ASSECO SA), za realizację projektu pn. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”.