Złoty medal dla monografii pt.: „Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym”

IX Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EuroInvent

Book Salon EUROINVENT

Rumunia, maj 2017

Monografia  pt. „Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym, została nagrodzona złotym medalem podczas IX Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EuroInvent”, które odbyły się w dniach 25-27 maja w Rumunii.

Monografia pod redakcja naukową bryg. dr inż. Jacka Zboiny i mgr inż. Pawła Gancarczyka, kompleksowo prezentuje tematykę certyfikacji usług w ochronie przeciwpożarowej i zawiera trzy zasadnicze części, wzbogacone słownikiem pojęć i terminologią w zakresie bezpieczeństwa, certyfikacji i ryzyka. Analizując treści publikacji czytelnik  uzyska odpowiedzi dotyczące zapotrzebowania na certyfikację usług, jej miejsce i rolę w systemie ochrony przeciwpożarowej, charakterystykę przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Monografia „Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym” to pozycja dla osób związanych z systemem ochrony przeciwpożarowej, świadczących usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, funkcjonariuszy PSP dokonujących odbiorów obiektów budowlanych, inwestorów i właścicieli obiektów budowlanych, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów.

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).