Stanowisko do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych

XX Jubileuszowa Giełda Wynalazków Nagrodzonych w roku 2012 na Międzynarodowych Wystawach Wynalazczości

Warszawa, luty 2013

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oraz firma PPU ANKO zostały uhonorowane dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za stanowisko do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych.