Srebrny medal na 42 Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA - BUDI UZOR 2017

42 Międzynarodowe Targi Wynalazczości

INOVA - BUDI UZOR

Chorwacja, listopad 2017

Podczas 42 Międzynarodowych Targów Wynalazczości INOVA - BUDI UZOR 2017, które odbyły się w dniach 09-11 listopada w Osijek w Chorwacji,  CNBOP-PIB wyrózniono srebrnym medalem za „Stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy palnych” będące jednym z efektów realizacji projektu pn. Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych” finansowanego ze środków NCBR (nr projektu DOB-BIO6/02/50/2014).

Nagrodzone stanowisko to dwumetrowy kanał badawczy, pozwalający między innymi na badanie palności mieszanin gazowych i par cieczy palnych, potwierdzanie dolnej granicy palności/wybuchowości (DGW) mieszanin gazowo-powietrznych i mieszanin par palnych substancji z powietrzem.

Dyplom