Srebrny medal i nagroda specjalna podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2017 na Tajwanie

Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE 2017

Kaohsiung International Invention and Design EXPO 2017

Tajwan, grudzień 2017

Podczas Międzynarodowych Targów Kaohsiung International Invention and Design EXPO 2017, które odbyły się w dniach 8 – 10 grudnia 2017 na Tajwanie, wyróżniono srebrnym medalem World Invention Intellectual Property Association za innowacyjność oraz nagrodą specjalną przyznaną przez Korea University Invention Association „Stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy palnych”.

Stanowisko jest jednym z efektów realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn. „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych” realizowanego w latach 2014-2017 w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Projekt nr DOB-BI06/02/50/14 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dyplom World Invention Intellectual Property Association za innowacyjność

Dyplom nagroda specjalna Korea University Invention Association