Nominacja do Godła "Teraz Polska" w IX Edycji Konkursu "Teraz Polska" dla Przedsięwzięć Innowacyjnych

XXVI edycja Konkursu "Teraz Polska"

IX edycja Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych

Warszawa, kwiecień 2016

Oprogramowanie RISKO - Wspomaganie Tworzenia Planów Zarządzania Kryzysowego powstałe w projekcie „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” otrzymało Nominację do Godła „Teraz Polska” uzyskując 960 punktów (na 1000).

Dyplom nominacyjny w konkursie Teraz Polska 2016