Nominacja dla CNBOP-PIB w konkursie "Teraz Polska"

XXIII edycja Konkursu "Teraz Polska"

VI edycja Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych

Warszawa, maj 2013

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zostało nominowane do nagrody Godła Promocyjnego "Teraz Polska" w VI edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, za czasopismo naukowe „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”.