Nominacja dla CNBOP-PIB w konkursie "Teraz Polska"

XXI edycja Konkursu "Teraz Polska"

IV edycja Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych

Warszawa, kwiecień 2011

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zostało nominowane do nagrody Godła Promocyjnego "Teraz Polska" w IV edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, za projekt pn. "Multimedialne i teleinformatyczne narzędzia wspomagające edukację lokalnych społeczności w zakresie zwiększenia ich odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami".