Nagroda za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017. XXIV Giełda Wynalazków SPWiR

XXIV Giełda Wynalazków SPWiR

Warszawa, marzec 2018

W czasie XXIV Giełdy Wynalazków, odbywającej się w Warszawie 22 marca 2018 roku, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej zostało uhonorowane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów nagrodą za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017.