Nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii działalność edukacyjną, wydawniczą i doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018 

Poznań, kwiecień 2018

W dniach 24–26 kwietnia 2018 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem – EVARIS” otrzymał nagrodę Grand Prix SAWO przyznawaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.