Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XVIII Krajowa Wystawa - Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2010 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości

Warszawa, marzec 2011

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zostało uhonorowane kryształową statuetką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze, transfer wiedzy, a także za promocję innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii i myśli technicznej.