Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2018

Katowice, czerwiec 2018

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach były – miedzy innymi – okazją do wyróżnienia  instytucji, których działalność szczególnie przyczynia się do rozwoju i promocji nauki. CNBOP–PIB otrzymało nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej w latach 2016–2017”.