Nagroda Edura 2011 w kategorii „Środki ochrony ludności i zabezpieczenia mienia”

VIII Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2011

Kielce, czerwiec 2011

Podczas VIII Międzynarodowej Wystawy Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej EDURA 2011, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytyt Badawczy otrzymało nagrodę Edura 2011 w kategorii „Środki ochrony ludności i zabezpieczenia mienia”, za innowacyjny produkt „Multimedialne i teleinformatyczne narzędzia wspomagające edukację lokalnych społeczności w zakresie zwiększenia ich odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami”.