Nagroda dla CNBOP-PIB w konkursie "Teraz Polska"

XXII edycja Konkursu "Teraz Polska"

V edycja Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych

Warszawa, czerwiec 2012

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zostało wyróżnione Godłem „Teraz Polska” w V edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych za opracowanie innowacyjnego Środka zwilżającego do gaszenia pożarów lasów i torfowisk.  

Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk został opracowany we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia oraz Instytutem Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.