Medal z okazji 50-lecia polskiej normalizacji

Warszawa, lipiec 1974

W dniu 30 lipca 1974 roku Ośrodek Badawczo-Rozwjowy Ochrony Przeciwpożarowej został odznaczony jubileuszowym medalem 50-lecia polskiej normalizacji za czynny i twórczy wkład w jej rozwój. Nagrodę odebrał ówczesny Dyrektor OBROP Zygmunt Stanowski.