LXI Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova 2012

Srebrny medal dla CNBOP-PIB oraz PPU ANKO

Bruksela, listopad 2012

Stanowisko badawcze do określania parametrów wybuchowości pyłów palnych, powstałe w wyniku współpracy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz firmy PPU ANKO, zostało wyróżnione srebrnym medalem w kategorii bezpieczeństwo, podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości BRUSSELS INNOVA „EUREKA” 2012.