Lider Innowacji 2015 dla CNBOP-PIB

XIII edycja Konkursu „LIDER INNOWACJI 2015”

Kraków, czerwiec 2015

Podczas XIII edycji Konkursu „Lider Innowacji 2015” CNBOP-PIB zostało wyróżnione tytułem „Lidera Innowacji 2015”, w kategorii "Instytucja” za innowacyjną działalność wydawniczą, naukowo-badawczą oraz wdrożeniową o dużym znaczeniu społecznym w zakresie doskonalenia ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i ratownictwa.

Szczególne wyróżnienie otrzymał Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski, którego uhonorowano tytułem „Lidera Innowacji 2015” w kategorii "Menadżer", za innowacyjną działalność naukowo-badawczą, wdrożeniową i publicystyczną na rzecz poprawy zarządzania bezpieczeństwem i doskonalenia ratownictwa.