Honorowy medal im. Józefa Tuliszkowskiego

Warszawa, maj 1997

W dniu 11 października 1993 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustanowił Honorowy Medal im. Józefa Tuliszkowskiego, którym nagradza się osoby oraz instytucje, posiadające wybitne osiągnięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz strażaków, szczególnie wyróżniających się podczas prowadzenia akcji gaśniczych.

4 maja 1997 roku Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej zostało odznaczone honorowym medalem im. Józefa Tuliszkowskiego za wybitne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej, 25-letni dorobek naukowy OBROP i CNBOP w rozwój nowoczesnego pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.