Główna Nagroda Diamentowy „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2015”

III edycja Konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2015

Warszawa, czerwiec 2015

Podczas III edycji Konkursu „Lider Bezpieczeństwa 2015” nagrodę główną konkursu - diamentową statuetkę „Lidera Bezpieczeństwa Państwa 2015" przyznano dla CNBOP-PIB za serię publikacji monograficznych z zakresu zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem i planowania cywilnego:

  1. Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP”,
  2. Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem wraz z leksykonem”,
  3. Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego. Analiza wybranych przepisów”,
  4. Zarządzanie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk”.

Publikacje powstały w wyniku prowadzonych badań naukowych zespołu CNBOP-PIB w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.